Yer Üstü Yangın Hidrantları

ANASAYFA Yer Üstü Yangın Hidrantları

Yerüstü yangın hidrantları PN16 TS ISO 7005 e uygun FlanşDIN 28538 e uygun

Yangınla mücadelede söndürme araçlarının görünür ve bulunabilir olması ana kuraldır. Yerüstü yangın hidrantları, yer altı yangın musluklarının çeşitli sebeplerle görünebilirlik özelliklerinin kaybolması problemini ortadan kaldırmıştır. Yangının, tesislerin özelliklerine bağlı olarak gelişme gösterdiği bir gerçekse de, esas olan yangına anında müdahale etme süresidir. Yerüstü yangın hidrantları buna imkan verir.

Yer üstü yangın hidrantları ;

Fabrikalarda, depolarda, endüstriyel tesislerde, bina çevrelerinde, yangına hassas ormanlık arazilerde ve şehir yerleşim bölgelerinde, çabuk müdahalenin yanı sıra itfaiyenin su teminine de olanak sağlarlar.

DONA KARŞI OTOMATİK BOŞALTMA

Don olayı hidrantların zarar görmesine yol açabilir. Don olayı değerlendirilirken bölgelerin ortalama sıcaklıkları değil, en soğuk gün değerleri göz önüne alınır. Bu bakımdan, gerek hidrantların gömme derinlikleri gerekse yangın suyu devresinin izolasyonu bu bölge özelliklerine göre dizayn edilir.

Valftek Yerüstü Yangın Hidrantları dona karşı otomatik çek valf sistemi ile korunmuştur. Çalışma durumunda sistem kapalı bulunmakta, hidrant vanası kapatıldığında ise sistem açılarak gövde içindeki su otomatik olarak boşaltılmaktadır. Bu tür hidrantlara "Kuru tip yer üstü yangın hidrantı" denir.

AKIŞ YÖNÜNDE KAPAMA

Hidrant vanasının akış yönünde kapama yapmasının önemli avantajları vardır. Öncelikle bu şekilde kapama, sızdırmazlığı önemli ölçüde arttırır. Ayrıca hidranta dışarıdan gelebilecek darbelerde yangın suyu devrelerinde ve şehir şebekelerinde suyun ani boşalmasını önler. Diğer bir avantaj ise supabın akış yönüne karşı kapama yaptığı hidrantlarda görülen pompalama olayının, akış yönünde kapama yapan hidrantlarda olmamasıdır.
Akış yönünde kapama ile birlikte supabın kanatçık şeklindeki özel konstrüksiyonu türbülanssız lineer bir akış temin ederek yangına müdahale anında hortumun rahatça kullanılmasını sağlar.

YATAKLANMIŞ SUPAP

Valftek Yer üstü Yangın Hidrantlarının supapları yana açıldığında, supap alt gövdeye oturarak yataklanır. Bu durum çalışma anında oluşabilecek titreşimleri ortadan kaldırdığı için deformasyonu önleyerek hidrantın ömrünü uzatır.

KULLANIM ALANLARI
Şehir ve kasabalarda yangına direkt müdahale imkanının yanı sıra itfaiyenin su temininde, fabrikalar, depolar, binalar ve endüstriyel tesislerde yangına müdahale için kullanılırlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yer üstü yangın hidrantları kullanım yeri özelliklerine bağlı olarak çeşitli çaplarda üretilirler. TS EN 14384 standartında belirlenmiş üç çap mevcuttur. Hidrantların su verme kapasitesi giriş ve çıkış çaplarına bağlı olarak değişir. Genel olarak iki çıkış mevcut olmakla beraber; itfaiye araçlarının çabuk su alabilmeleri için DN100 anma boyutundaki hidrant da isteğe bağlı, DN150 anma boyutundaki hidrantlar da ise mecburi olan 4" alt çıkış bulunur.